Gerichte technische inspecties

Gerichte technische inspecties worden uitgevoerd naar aanleiding van een specifiek technisch probleem. Dat kan zijn van een betonconstructie, maar ook van andere constructie onderdelen zoals metselwerk en/of staalconstructie. Bejan heeft een brede kennis op het gebied van voorkomende schades en schademechanismen van diverse materiaaltypes.

Om de oorzaak van schades te kunnen bepalen, kunnen er destructieve onderzoeken uitgevoerd worden. Bejan heeft de nodige equipment om dergelijke onderzoeken te kunnen uitvoeren. Na het uitvoeren van de onderzoeken worden de onderzoekslocaties hersteld.

Na uitvoering van de technische inspectie wordt er een rapportage opgesteld met een analyse en conclusie. Op basis van deze resultaten wordt een hersteladvies gegeven. Dat kan varieren van een traditionele herstelmaatregel tot een constructieve herstelmaatregel waarbij berekeningen en ontwerptekeningen opgesteld dienen te worden.