Daniel Stalperstraat in Amsterdam

Het verzakken van fundaties en gebouwen is in Amsterdam al sinds jaar en dag een groot probleem. Naast praktische problemen zoals het niet sluiten van ramen en deuren, kunnen er op den duur ook constructieve problemen ontstaan.

Amsterdam is gebouwd op een slappe en kwetsbare bodem. De gebouwen zorgen voor een grote belasting op die slappe bodem en die bodem zakt.

De bodemdaling wordt versneld door droogte. De droogte die wij de afgelopen jaren hebben gekend zijn meer regel als uitzondering is, dit helpt zeker niet mee in de problematiek.

Gelukkig zijn er in de afgelopen jaren diverse technieken ontwikkelt om de fundaties onder de gebouwen op een vakkundige manier te herstellen. De hectiek en de minimale ruimte in de stad zorgt tevens voor uitdagingen tijdens de uitvoering van herstelwerkzaamheden.

Bejan Bouw en BetonTechniek b.v. heeft de kennis en expertise in huis om dergelijke fundatieproblemen aan te pakken en te herstellen. Voor een pand aan de Daniƫl Stalperstraat in Amsterdam heeft Bejan zich bezig gehouden met de voorbereiding en bouwbegeleiding van de herstelwerkzaamheden aan de fundaties van het complex.

Naar aanleiding van verzakkingen van het pand werden deze herstelwerkzaamheden uitgevoerd. Aan binnenzijde van het pand zijn middels korte buispalen nieuwe fundaties geplaatst. Deze nieuwe fundaties zijn middels inkassingen in de wanden gekoppeld aan de draagconstructie van het gebouw.

Door de inzet van Bejan is de VvE volledig ondersteund in de begeleiding van het project en wordt erop toegezien dat de kwaliteit van de werkzaamheden voldoet aan de verwachtingen.