Nadere onderzoeken

Is de oorzaak van een schademechanisme visueel niet te bepalen? Zijn er onbekende factoren als het gaat om materiaaleigenschappen? Geven visuele inspectie een onvoldoende beeld van de situatie? Dan kunnen wij voor u nadere onderzoeken uitvoeren.

Bejan heeft de kennis en equipment in huis om nadere onderzoeken voor u uit te voeren. Bij nadere onderzoeken kunt u denken aan:

 • Onderzoeken aan uitkragende vloeren conform CUR aanbeveling 248;
 • Onderzoek kopgevels / staat van de spouwankers;
 • Onderzoek naar wapeningsconfiguratie;
 • Destructief materiaal onderzoek (inclusief herstellen onderzoekslocaties);
 • Kwaaitaalinspecties conform CUR aanbeveling 79;
 • Constructie berekeningen;
 • Potentiaalmetingen, bepalen actief corrosiegebied;
 • Bepalen verwachte restlevensduur conform CUR aanbeveling 121;
 • Endoscoopinspecties;
 • Thermografisch onderzoek;
 • Onderzoek naar de kwaliteit van metselwerk, voeghardheid, bepalen mate van wateropname.
Nader onderzoek van een betonconstructie

Bent u benieuwd wat wij voor u kunnen betekenen? Neem gerust contact met ons op en vraag naar de mogelijkheden.