Analyse restlevensduur conform CUR aanbeveling 121

Ten behoeve van (her) gebruik van betonconstructies is de restlevensduur van een constructie van groot belang. Op basis van de restlevensduur kunnen afwegingen worden gemaakt om renovatie of vervangingsmaatregelen uit te voeren. Om een restlevensduur analyse te kunnen maken worden metingen uitgevoerd. Daarbij dient te worden bepaald welke aantastingsmechanisme er van toepassing zijn, anders gezegd, waardoor wapeningscorrosie door kan ontstaan. Deze metingen kunnen bestaan uit betondekkingsmetingen, carbonatiediepte metingen en/of het bepalen van het chloride indringingsprofiel.

Bij het bepalen van de restlevensduur staat het bouwjaar van de constructie centraal. De resultaten van de metingen worden in een formule gezet, waarbij een uiteindelijke restlevensduur van de constructie wordt bepaald. Naast het bepalen van de restlevensduur geeft Bejan adviezen om de restlevensduur van een constructie te kunnen verlengen.