Inspectie conform CUR aanbeveling 117

De CUR aanbeveling 117 “Inspectie en advies kunstwerken” omschrijft diverse soorten inspecties met verschillende doelen en diepgangen. Bejan kan al deze inspecties uitvoeren. Van visuele inspecties tot aan nadere onderzoeken welke leiden tot instandhoudingsadvies en restlevensduur analyses.

Het uitvoeren van inspecties is maatwerk. Daarbij spelen wij in op de wens van de opdrachtgever. Graag nemen wij onze opdrachtgevers mee in de mogelijkheden van de verschillende soorten inspecties.

Bij schouwinspecties klasse A1, worden visuele inspecties uitgevoerd waarbij het signaleren van risico’s centraal staan. Risico’s met betrekking tot (constructieve) veiligheid, maar ook met betrekking tot duurzaamheid en functionaliteit. Dergelijke schouwinspecties kunnen inzicht verschaffen in de staat van het areaal en kunnen leiden tot technische vervolgonderzoeken.

Toestandsinspecties, klasse B2 geven inzicht in de functionele toestand van een object. Daarbij wordt de technische staat van alle onderdelen van een object in kaart gebracht. Gebreken worden vastgelegd waarbij per gebrek de omvang, hoeveelheid wordt bepaald. In de rapportage wordt een oorzaak gevolg analyse gemaakt om een goede onderbouwing te kunnen maken voor het (meerjaren) onderhoud.

Toestandsinspecties kunnen worden gebruikt als basis voor een meerjaren onderhoudsplanning en budgetraming, klasse C2. Met de verkregen informatie uit de inspecties worden herstel adviezen gegeven. Onderhoud wordt ingepland op basis van de huidige- en verwachte onderhoudstoestand van een onderdeel. Bejan heeft jarenlange ervaring met beheer en onderhoud van civiele- en bouwkundige objecten. Met onze eigen verzamelde kosten kengetallen kunnen nauwkeurige ramingen worden gemaakt.