Wapenings configuraties

Bejan is de specialist als het gaat om onderzoeken en inspecteren van gewapende betonconstructie en beschikt over de apparatuur om de wapeningsconfiguratie in beton te kunnen bepalen.

Voor de herberekening van constructies is het noodzakelijk inzicht te verkrijgen in de hoeveelheid wapening, de dekking op de wapening en de diameter van de wapening. Omdat er vaak geen gegevens meer voorhanden zijn dient de wapeningsconfiguratie te worden bepaald.

Middels radar- en magnetische scan apparatuur brengen wij op een non-destructieve manier de aanwezige wapening volledig in kaart.

Daar waar noodzakelijk voeren wij middels destructief onderzoek referentie inspecties uit van de staat van de wapening, wapeningsdiameter en wapeningstype.

Ook kan Bejan voor u de wapening lokaliseren ten behoeve van de (renovatie) werkzaamheden.

Met radar- en magnische scans brengen wij wapening in kaart
Radarscan van een betonconstructie