Toezicht en controle

Heeft u opdracht gegeven aan de aannemer en wilt u kwaliteitsborging?

Bejan kan voor u tijdens de uitvoeringswerkzaamheden de kwaliteit en de voortgang van het werk controleren. Daarbij kunt u denken aan dagelijks toezicht, maar ook aan het beoordelen van uitgevoerde werkzaamheden.

Bejan kan voor u de kwaliteitscontroles uitvoeren, van onder andere de complete betonreparaties, en de coating werkzaamheden. Daarnaast kan Bejan de controle van de toegepaste materialen uitvoeren en de verwerkingsmethodieken beoordelen.

Bejan kan U compleet ontzorgen en Uw projecten tot het gewenste eindresultaat aansturen.

Toezicht op uitvoeringswerkzaamheden om de kwaliteit te waarborgen