Technische bestekken

Na inspecties en onderzoeken volgt indien gewenst een hersteladvies. Maar hoe gaat u dit weg zetten in de markt? Hoe wordt de kwaliteit van de uitvoering geborgd?

Bejan kan u ondersteunen in het opstellen van bestekken / werkomschrijvingen.

Het bestek is een omschrijving van het object met de bijbehorende uit te voeren herstel en/of conservering werkzaamheden. Daarnaast zijn ook alle technische en juridische bepalingen aangegeven. In een bestek wordt het geplande gebouw ook gevisualiseerd, aan de hand van tekeningen.

Bejan kan voor u een traditioneel RAW-bestek of praktische werkomschrijving opstellen.