Opstellen MJOP

Alle gebouwen, nieuw of bestaand, hebben onderhoud nodig voor instandhouding, veilig gebruik, functionaliteit en behoud van de gewenste uitstraling. Goed beheerder schap vergt een strakke en adequate meerjaren onderhoudsplanning. Op deze manier blijft uw object/ complex goed onderhouden en blijven de jaarlijkse onderhoudskosten inzichtelijk.

Bejan beschikt over de kennis en expertise met betrekking tot het opstellen van meerjaren onderhoudsplanningen.

Voor het maken van een MJOP wordt met een visuele inspectie een nulmeting uitgevoerd van het gebouw. Dan wordt er met de beheerder gekeken naar de beoogde staat van het gebouw. Op basis van de beschikbare informatie, eigen waarnemingen en eventueel aanvullend onderzoek van fundering t/m de dakbedekking, wordt een plan voor onderhoud op termijnen gemaakt.

Dat kan overigens op ieder gewenst niveau. Met een breed scala aan software mogelijkheden en formats kan Bejan u ondersteunen bij het onderhouden van uw asset.