Inspecties op hoogte

Drone

Inspectie- en/of onderzoekslocaties zijn vaak slecht bereikbaar of bevinden zich op hoogte. Bejan maakt “onbereikbare” locaties bereikbaar. Zonder afbreuk te doen aan de kwaliteit van de inspecties en onderzoeken.

Om hoge gebouwen op een vakkundige en snelle manier in kaart te kunnen brengen maakt Bejan onder andere gebruik van een drone. Middels een drone kunnen vrijwel alle onderdelen op hoogte goed in kaart worden gebracht. Met de nieuwste camera’s is de kwaliteit van de inspectie hoogwaardig. De inzet van hoogwerkers is daardoor niet altijd meer nodig.

Met een drone kunnen zowel 2D als 3D opnames gedaan worden waarbij complexen zelfs compleet door ons kunnen worden ingemeten. Daarnaast kunnen er thermografische onderzoeken worden uitgevoerd op hoogtes. Denk daarbij aan hoge en grote gevelpartijen, maar ook aan daken.

Bejan brengt beide specialismen bij elkaar zodat de inspecties met drone en rapporteren, analyseren van de resultaten bij één partij ligt.

Drones dragen bij aan duurzame, veilige en efficiënte manier van inspecteren.

Vraag bij ons naar de mogelijkheden.

Hoogwerker

Nadere onderzoeken uitvoeren op hoogte is soms noodzakelijk. Technische (gerichte) inspecties dragen bij aan een goede onderbouwing van schade oorzaken, hetzij lokaal, hetzij systematisch.

Daarvoor maken wij gebruik van diverse soorten hoogwerker. Op hoogte kunnen wij nadere onderzoeken uitvoeren zoals:

  • Inventariseren holklinkende betondelen, bepalen kwaliteit wapening en beton;
  • Inmeten wapeningsconfiguratie;
  • Opsporen spouwankers;
  • Bepalen kwaliteit spouwankers;
  • Bepalen kwaliteit metselwerk;
  • En nog meer.

Laagwerker

Onder brugdekken, viaducten is het soms onmogelijk om met een hoogwerker te komen. In zulke situaties kunnen wij een laagwerker inzetten. Op deze manier kunnen onderzoeken van (brug) dekken veilig en goed worden geïnspecteerd en onderzocht.