Berekening en ontwerp

Ten behoeve van bestaande bouwkundig- of civiele objecten kan sprake zijn van risico’s op het gebied van de constructieve veiligheid. Dit kan zijn door aanwezigheid van schades, maar ook door verandering van gebruik, of wijzigingen aan constructie onderdelen.

Tijdens inspecties en nadere onderzoeken kan naar voren komen dat een onderdeel constructief gezien niet (meer) voldoet. Dat betekend dat er constructieve herstelwerkzaamheden uitgevoerd moeten worden. Bejan is gespecialiseerd in het herkennen en oplossen van dergelijke constructieve problemen. Daarbij gaan wij met de klant in gesprek om meerdere opties uit te werken en te komen tot een duurzame, economische constructieve oplossing. Het adviseren, ontwerpen, berekenen kunnen wij voor u uitvoeren.

U kunt hierbij denken aan onderstaande constructieve vraagstukken:

  • (gewapende) betonconstructies
  • samengestelde constructies, bijvoorbeeld bij kunstwerken
  • galerijen en balkons
  • constructieve problemen aan metselwerk
  • bouwkundige constructieve problemen
Voldoet uw constructie nog aan de eisen?